top of page

     PRECYZYJNA DIAGNOZA

 

 • diagnostyka funkcjonalna poprzez badanie manualne oraz testy kliniczne

 • ustalanie orientacyjnego terminu powrotu do pełnej aktywności

     KOMPLEKSOWA REHABILITACJA

 

 • indywidualny program usprawniania

 • zapoznawanie się z oczekiwaniami pacjenta dotyczącymi prowadzonej terapii

 • edukacja pacjenta

 • odtwarzanie schematów ruchowóch charakterystycznych dla danej dyscypliny

 • szybki powrót do pełnej sprawności

     NOWATORSKIE METODY LECZENIA

 

 • techniki osteopatczne

 • kinezjotaping

 • dry needeling (suche igłowanie)

 • kompresoterapia

 • terapia falą uderzeniową

     KONTROLA PO REHABILITACJI (NOWOŚĆ)

 •  

 

bottom of page