top of page
Rehabilitacja i osteopatia Kraków

Wojciech Dubaj

tytuł: doktor fizjoterapii, dyplomowany osteopata

tel.: 509 235 614

e-mail: wdubaj@o2.pl

Wykształcenie:

 

 • Studia osteopatyczne na Sutherland College of Osteopatic Medicine SCOM w Brukseli na poziomie zdanego końcowego egzaminu klinicznego: kwiecień 2013'

 • Studia doktoranckie na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie ukończone uzyskaniem tytułu doktora:  czerwiec 2012

 • Studia magisterskie na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie ukończone uzyskaniem tytułu magistra: czerwiec 2001

 

 

Praca zawodowa:

 

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie – oddział Neurologii, Ortopedii, Rehabilitacji: 2001– 2006

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie – rehabilitacja w wodzie: 2001-2006

 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie na stanowisku starszego wykładowcy na kierunkach Kosmetologia i Fizjoterapia studiach I stopnia: od 2005 do nadal

 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie funkcja kierownika ds. kierunku Fizjoterapia w sezonie: 2012/2013

 • Prowadzenie własnej działalności rehabilitacyjnej „Reha-probatus” obecnie „J.D. Osteoklinika”: 2005 do nadal

 • Rehabilitant w Akademickim Związku Sportowym w Krakowie: 2012 do nadal

 • Opiekun medyczny drugo-ligowych drużyn sportowych: 2012 do nadal

 • AGH 100RK AZS Kraków – mistrz Polski w AMP, 4 miejsce w II lidze w sezonie 2012/2013

 • AZS AGH ALSTOM Kraków

 

 

Kursy:

 

Kursy masters (podyplomowe z Osteopatii):

 • Dissection Course VUB Belgium  „Clinical anatomy works for D.O.”:  czerwiec  2013

Pozostałe kursy:

 • PNF podstawowy: kwiecień, listopad 2002

 • PNF rozwijający Level 3A: listopad 2002

 • PNF skoliozy: marzec 2003

 • PNF w neurologii Level 4: marzec 2004

 

 • Medycyna ortopedyczna wg dr J.H. Cyriaxa

  • Moduł I, II, II prowadzony przez Bob de Coninck PT: 2002

 • Prowadzone przez Hans Vorselaars

  • Moduł I: czerwiec 2003

  • Moduł II: sierpień 2003

  • Moduł III: luty 2004

  • Moduł IV: czerwiec 2004

  • Moduł V: luty 2005

  • Moduł VI: czerwiec 2005

 

 • Terapia manualna wg modelu Niemieckiego Heiko Dahl

  • Kończyna górna – Kręgosłup I: grudzień 2005

  • Kończyna górna – Kręgosłup II: czerwiec 2006

  • Kończyna dolna – Kręgosłup I: grudzień 2006

  • Kończyna dolna – Kręgosłup II: czerwiec 2007

  • Medyczny trening funkcjonalny wg Uwe Hallmann: grudzień 2007

  • Cieśnie i obrazy kliniczne: styczeń 2008

 

 • Kurs masażu I i II stopnia: kwiecień 2001

 

 

Warsztaty:

 

 • Warsztaty fizjoterapeutyczne prowadzone przez PTTF pod auspicjami Carolina Medical Center w Warszawie:

 • Staw kolanowy Moduł I,II,III: 2005

 • Staw barkowy Moduł I,II,III: 2006

 • Szkolenie z fizjoterapii stomatologicznej: „Zaburzenie narządu żucia. Kurs podstawowy”: marzec 2007

 • Koncepcja ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem systemu pasów i podwieszek TherapiMaster” Sling Exercise Therapy: listopad 2003

 

 

Szkolenia:

 

·         Szkolenie dla fizjoterapeutów w ramach studiów podyplomowych z zakresu:

Terapii Manualnej,  Technik Powięziowych,  Oceny Badań Obrazowych,  Wstępu do Osteopatii: 2009/2011 (4 semestry).

 

 

Praca naukowa:

 

·        Wystąpienia naukowe:

o   I Konferencja naukowa organizowana przez PPWSZ „Ochrona zdrowia” z tematem: Skuteczność rehabilitacji pooperacyjnej po zabiegu chirurgicznym kapoplastyki całkowitej stawu biodrowego (badania pilotażowe), Nowy Targ listopad 2007

o   Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna „Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych” z tematem: „Zaburzenia w obrębie pasma biodrowo-piszczelowego wynikiem złej postawy podczas biegu u biegaczy długodystansowych, Tarnów 2008

o   XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego z tytułem: „ Ocena wpływu kompleksowej rehabilitacji na wartości kinetyczne i funkcjonalne po zabiegu transpozycji więzadła rzepki i rekonstrukcji troczka przyśrodkowego”, Bielsko – Biała –Szczyrk 2010

o   Międzynarodowe Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej.” Oblicza Medycyny Manualnej – Jedność w Różnorodności” z tematem: „Techniki manualne i osteopatyczne w leczeniu zachowawczym i pooperacyjnym stawu kolanowego”: Kraków wrzesień 2012

 

         Artykuły:

 

o   Pelc Z., Dubaj W. : Wpływ choreoterapii na równowagę ciała dzieci niesłyszących i niedosłyszących. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, vol. LX, Suppl. XVI, N 4. Sectio D, Medicina 2005, s. 283-286 

o   Dubaj W., Kowalska A. : Skuteczność rehabilitacji pooperacyjnej po zabiegu chirurgicznym kapoplastyki całkowitej stawu biodrowego (badania pilotażowe) W: Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych, PPWSZ w Nowym Targu 2007, s. 325-334

o   Dubaj W., Aleksander P. Zaburzenia w obrębie pasma biodrowo-piszczelowego wynikiem złej postawy podczas biegu u biegaczy długodystansowych, Instytut ochrony Zdrowia Tarnów 2008, s.31

o   Dubaj W., Kużdżał A., Kruk S., Atlas rehabilitacji ruchowej, „Rehabilitacja w zespole Rzepkowo-udowym”, Forum 2010

o   Kużdżał A., Dubaj W., Kruk S. Rehabilitacja po operacyjnym leczeniu zespołu rzepkowo-udowego, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2010/7-8, s. 55-60

o   Ridan T., Płaszewski M., Grabowski J., Dubaj W. Ocena wpływu kompleksowej rehabilitacji na wartości kinetyczne i funkcjonalne po zabiegu transpozycji więzadła rzepki i rekonstrukcji troczka przyśrodkowego, Kwartalnik Ortopedyczny 2010/ 3, s. 427-438

o   Dubaj W., Jarosz A., Hładki W. Wpływ nasilenia lęku jako cechy na siłę mięśni pacjentów poddanych operacyjnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego, Rehabilitacja medyczna 2012/16/4 , s. 13

o   Dubaj W., Ridan T., Atlas rehabilitacji ruchowej, „Postępowanie rehabilitacyjne po leczeniu operacyjnym niestabilności rzepki, w tym zwichnięcia troczków”, Forum 2011

 

 

Dodatkowe:

 

 • Kurs instruktorski z dziedziny tańca ludowego: 2000/2002

 • Kwalifikowany tłumacz języka migowego I stopień : kwiecień 2001

bottom of page