top of page

Terapia manualna

 

 

Terapia manualna (system niemiecki), prowadzona przy współpracy z Physio – Akademią w Wremen – instytucja edukacyjna ZVK (Niemiecki Związek Fizjoterapeutów), jest koncepcją badania i leczenia pacjenta. Zajmuje się: diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń strukturalnych narządu ruchu (stawów, mięśni, nerwów). Dzięki rozbudowanemu schematowi badania różnicującego, fizjoterapeuta jest w stanie za pomocą szczegółowego wywiadu i badania odnaleźć zaburzone struktury, stwierdzić stopień ich uszkodzenia oraz przeanalizować mechanizmy pojawienia się dolegliwości. Tym samym stawia hipotezę zaburzenia strukturalnego u pacjenta. System szkolenia terapii manualnej wiąże się przede wszystkim z obszernym wywiadem i wnikliwym badaniem, co w przypadku odwracalnych zaburzeń narządu ruchu jest najistotniejsze. Przyczyna dolegliwości leży często w dysproporcji pomiędzy możliwościami tkanki do przyjmowania obciążenia, a jej rzeczywistym obciążaniem.

 

Leczenie polega na zniesieniu tej dysproporcji i przywracaniu fizjologicznej „symbiozy” pomiędzy stawami, mięśniami i strukturami nerwowymi. Jako leczenie stosowane są techniki: mobilizacji stawów, neuromobilizacje struktur nerwowych, leczenie tkanek miękkich (tj. mięśni, więzadeł, ścięgien), a także medyczny trening funkcjonalny z użyciem urządzeń treningowych dostosowanych do problemów pacjentów. System szkolenia jest ciągle aktualizowany zgodnie z najnowszymi doniesieniami badań naukowych (EBM, EBP). Na kursie, do każdego modułu, otrzymacie Państwo obszerny skrypt.

 

Terapia Manualna (system niemiecki) to szkolenie na najwyższym poziomie, prowadzone przez bardzo doświadczonych instruktorów z grupy terapii manualnej, pod kierownictwem pana Heiko Dahl . Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Organizator gwarantuje są bardzo wysoki standard szkolenia, stąd dyplom tej szkoły terapii manualnej, jest bardzo wysoko ceniony, a dla wielu koleżanek i kolegów stał się furtką do znalezienia ciekawej pracy w Polsce i za granicą.

Szkolenie to jest pierwszym etapem nauki, po którym można kontynuować edukację w systemie OMT (patrz szkolenie OMT), który jest najwyższym poziomem szkolenia terapii manualnej na świecie, uznawanym przez niemal wszystkie kraje.

bottom of page