top of page

Specjalistyczne metody rehabilitacyjne

Rehabilitacja i osteopatia Kraków
Terapia manualna

 

Terapia manualna (system niemiecki), prowadzona przy współpracy z Physio – Akademie w Wremen – instytucja edukacyjna ZVK (Niemiecki Związek Fizjoterapeutów), jest koncepcją badania i leczenia pacjenta. Zajmuje się: diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń strukturalnych narządu ruchu (stawów, mięśni, nerwów). Dzięki rozbudowanemu schematowi badania różnicującego, fizjoterapeuta jest w stanie za pomocą szczegółowego wywiadu i badania odnaleźć zaburzone struktury, stwierdzić stopień ich uszkodzenia oraz przeanalizować mechanizmy pojawienia się dolegliwości.

PNF

 

Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu – to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Jakże często zapominamy o tym w naszej codziennej praktyce. 

 

Rehabilitacja i osteopatia Kraków
Kinesiology Taping

 

Kinesio taping, inaczej plastrowanie dynamiczne jest to metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze, jest jedną z metod plastrowania. Została opracowana i spopularyzowana na początku lat osiemdziesiątych przez Japończyka dr. Kenzo Kase. Wykorzystuje się w niej specjalnie wytworzony plaster –Kinesio Tex Gold. Jest to plaster nie ograniczający ruchów, rozciągający się tylko na długość, o ciężarze i grubości zbliżonych do parametrów skóry, odporny na działanie wody i umożliwiający przepływ powietrza dzięki falowemu utkaniu.

 

Rehabilitacja i osteopatia Kraków
Rehabilitacja i osteopatia Kraków
Masaż tkanek głębokich

 

Masaż głęboki to terapia działająca na warstwach i piętrach tkanek nieopracowywanych w masażu klasycznym czy sportowym. Jest też formą zaprogramowanej terapii pacjenta lub sportowca dostosowaną do konkretnej jednostki, nie jak w masażu sportowym powtarzającymi się sekwencjami ruchów takich samych dla każdego zawodnika. Za pomocą tej techniki można wpływać na stan napięcia mięśniowego i powięziowego, można korygować wady i leczyć dysfunkcje narządu ruchu.

 

Rehabilitacja i osteopatia Kraków
Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe

 

Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe to specjalistyczne podejście terapeutyczne wykorzystywane w leczeniu wielu zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym. Terapia nakierowana jest na tkanki miękkie, w szczególności powięzi okrywające mięśnie, organy i całe ciało człowieka. Jest to precyzyjne rozciąganie i rozluźnianie tkanek rozpatrujące problemy pacjenta w ujęciu całościowym.

 

Rehabilitacja i osteopatia Kraków
Terapia punktów spustowych

 

Terapia punktów spustowych jest techniką która wykorzystuje różne formy ucisku i ruchów w różnych kierunkach we wrażliwych miejscach w tkance mięśniowej. Celem terapii jest uwolnienie się od bólu i poprawa zaburzonych wzorców ruchowych.

Punkty spustowe są to niewielkie, nadwrażliwe obszary w obrębie brzuśca mięśniowego lub powięzi mięśnia. Pod wpływem nacisku powodują tkliwość oraz ból mający charakter promieniujący lub rzutowany.

 

Rehabilitacja i osteopatia Kraków
Haczykowanie

Haczykowanie jest koncepcją pracy na układzie ruchu z wykorzystaniem narzędzia-haczyka umożliwiającego precyzyjne oddziaływanie na tkankę. Wskazaniem do terapii jest min.: wzmożone napięcie mięśniowe , zespoły przeciążeniowe, ograniczenia ruchomości tkankowej.

Aby skutecznie przeprowadzić technikę, należy wykonać szczegółowy bilans palpacyjny, w celu wykrycia utraty ślizgu między diagnozowanymi płaszczyznami tkankowymi. Następnie terapeuta mobilizuje poprzecznie płaszczyznę ślizgu i uwalnia tkankę poprzez umieszczenie łopatki haczyka równolegle do leczonego sklejenia.

Rehabilitacja i osteopatia Kraków
Igłoterapia

Igłoterapia (dry needling) jest to inwazyjna metoda leczenia bólu, polegająca na nakłuwaniu igłą bolesnych miejsc znajdujących się na mięśniach, ścięgnach lub więzadłach. Igłoterapia jest zabiegiem mechaniczni drażniącym aktywne w patologii struktury. Dla tych struktur wytwarza niezwykle silne bodźcowanie, o cechach lokalnego szoku tkankowego, aby spowodować skuteczną aferencję w aktywnych patologicznie polach. Igłoterapia jako zabieg specyficzny ma na celu przerwanie patologicznego łuku odruchowego, co objawia się zmniejszeniem lub zniknięciem dolegliwości bólowych.

bottom of page